VIII. UZAKTAN ALGILAMA CBS SEMPOZYUMU
VIII. UZAKTAN ALGILAMA CBS SEMPOZYUMU
UZAL-CBS 2021 Sempozyumu

Değerli UZAL-CBS Sempozyumu katılımcıları,

 

Bilindiği gibi iki yılda bir kere düzenlenen,  Ülkemizdeki Uzaktan Algılama ve CBS sektöründe faaliyet gösteren akademisyen, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getiren, bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayan UZAL-CBS Sempozyumu’nun 8.sinin bu yıl CBS Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ankara’da düzenlenmesi planlanmıştı.

 

 Ancak, COVID-19 salgınının etkisini sürdürmesi göz önünde tutularak, Yürütme Kurulu üyelerimiz ve sektörümüzle yaptığımız istişareler neticesinde, UZAL-CBS Sempozyumu’nun 2021 yılında düzenlenmesinin daha doğru olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2021 yılında VIII. UZAL-CBS Sempozyumu’nda, Uzaktan Algılama ve CBS profesyonellerimizin bilgi ve tecrübelerini daha geniş bir katılımla paylaşmak üzere Ankara’da buluşmak ümidiyle,

 

Sağlıcakla kalınız.